Breaking News

Regres ubezpieczeniowy, czyli kiedy nie mamy prawa do wypłaty odszkodowania?

Kwestia ubezpieczenia OC pojazdu zwykle nie budzi większych wątpliwości – kierowcy mają bowiem obowiązek wykupić polisę OC jeszcze zanim po raz pierwszy wyjadą na drogę. Niemniej jednak zdarzają się także sytuacje sporne, w których ubezpieczyciel może wystąpić z regresem ubezpieczeniowym, w wyniku czego ubezpieczony będzie musiał zwrócić wypłacone odszkodowanie.

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Regres ubezpieczeniowy to nic innego, jak roszczenie finansowe, z którym wystąpić może towarzystwo ubezpieczeniowe bądź Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny względem sprawcy szkody. Owe instytucje mają na to aż 3 lata od wypłaty odszkodowania, jednak z regresem mogą one wystąpić tylko w konkretnych przypadkach, a mianowicie:

  • jeśli kierowca spowodował wypadek pod wpływem alkoholu,
  • jeśli kierowca nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu,
  • jeśli nastąpiła ucieczka z miejsca zdarzenia,
  • gdy do kolizji doprowadzono z premedytacją,
  • jeśli kierowca wszedł w posiadanie pojazdu na drodze przestępstwa.

Oczywiście, towarzystwo ubezpieczeniowe musi posiadać stosowne dowody, które przedstawia ubezpieczonemu. Co istotne, nie ma znaczenia, czy w międzyczasie nastąpiła zmiana ubezpieczyciela oc (przeczytaj na https://najtaniejuagenta.pl/), czy też kierowca wciąż ubezpiecza się w tym samym miejscu.

Jakie roszczenia finansowe obejmuje regres?

Ubezpieczyciel, który wystąpi z regresem, może domagać się zwrotu całości poniesionych kosztów, a więc kwot, które zostały wypłacone w ramach odszkodowania. Co istotne, regres może dotyczyć zarówno kosztów rzeczowych, jak i osobowych. Ubezpieczony może zgodzić się na zwrot kosztów, jednak ma także prawo odwołać się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Warto to zrobić, jeśli szkoda została wyrządzona nieświadomie bądź posiadane przez towarzystwo ubezpieczeniowe dowody nie są na tyle mocne, aby można było z ich tytułu jednoznacznie przypisać kierowcy winę. Praktyka pokazuje jednak, że większość osób finalnie będzie musiała zwrócić nienależnie wypłacone odszkodowanie. Jeśli w danym momencie nie dysponujemy odpowiednimi środkami finansowymi, warto wystąpić z pismem o:

  • rozłożenie płatności na raty,
  • częściowe umorzenie długu,
  • umorzenie długu w całości.

Więcej na temat regresu ubezpieczeniowego oraz jak się przed nim bronić znajdziemy na stronie internetowej https://najtaniejuagenta.pl/regres-ubezpieczeniowy/

Brak ugody pomiędzy stronami

Jeśli pomiędzy stronami nie doszło do ugody, co oznacza, że ubezpieczyciel nie chce cofnąć roszczenia, zaś ubezpieczony nie zamierza zwracać wypłaconego odszkodowania, to nie pozostaje nic innego, jak wnieść sprawę do sądu. Ze stosownym pozwem mogą wystąpić obie strony, natomiast przed sądem należy przedstawić stosowny materiał dowodowy, na mocy którego możliwe będzie wydanie wyroku.

Niemniej jednak, jeśli wyrok będzie korzystny dla towarzystwo ubezpieczeniowego, to ubezpieczony będzie musiał nie tylko zwrócić wypłacone odszkodowanie, ale również ponieść koszty związane z przeprowadzonym procesem sądowym
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *