Breaking News

Niezbędne wyposażenie kościoła. Bez czego Msza Święta się nie odbędzie?

Msza Święta to najważniejsze nabożeństwo w większości chrześcijańskich wyznań. Może być sprawowana w różnych okolicznościach, najczęściej odbywa się jednak w kościele. By mogła zostać przeprowadzona bez przeszkód, świątynia powinna być jednak odpowiednio wyposażona. Świece liturgiczne, obrusy ołtarzowe… Czego jeszcze nie może zabraknąć w kościele?

Główne części każdego kościoła

Kościół to budynek, w którym chrześcijanie gromadzą się na modlitwę. Jest przeznaczony do odprawiania nabożeństw z Mszą Świętą na czele. Dzieli się na kilka głównych części. Najważniejszą jest prezbiterium, przeznaczone dla duchownych i służby liturgicznej. Częścią kościoła dedykowaną wiernym jest z kolei nawa, rozciągająca się między prezbiterium a kruchtą. Wspomniana kruchta to przedsionek świątyni, zwykle umiejscowiony przy wejściu głównym. Nad nią najczęściej znajduje się chór muzyczny. Wydzielonym pomieszczeniem w kościele jest umieszczona zwykle blisko prezbiterium zakrystia. Ksiądz przygotowuje się tam do nabożeństwa, nierzadko są tam także przechowywane szaty liturgiczne. Sklep liturgiczny pozwoli ją zaopatrzyć we wszystkie niezbędne elementy.

Poznaj: Zwyczaje bożonarodzeniowe na świecie

Niezbędne elementy wyposażenia kościoła

Standardowe wyposażenie kościoła obejmuje bowiem wiele przedmiotów. Najważniejsze z nich zajmują w świątynie określone miejsce, które zmieniają tylko w czasie wyjątkowych nabożeństw i uroczystości.

Wyposażenie prezbiterium

Prezbiterium znajduje się zwykle na przodzie kościoła. Centralne miejsce zajmuje tam ołtarz główny, gdzie zazwyczaj odprawiane są nabożeństwa, a także pulpit, zwany małą amboną – to stamtąd głoszone są kazania, tam czytana jest ewangelia. Ołtarz powinien być nakryty obrusem, w jego okolicy stoją świece. Musi się tam znajdować również krzyż ołtarzowy. Ważną częścią prezbiterium jest tabernakulum, gdzie są przechowywane konsekrowane hostie. Elementem prezbiterium są też tak zwane sedilla, czyli siedziska dla kapłanów i służby liturgicznej. W prezbiterium znajdują się też zwykle artykuły liturgiczne niezbędne w czasie sprawowania Mszy Świętej, takie jak gongi, dzwonki czy sygnaturka. Tam też w czasie Mszy Świętej używane są naczynia liturgiczne z pateną i kielichem na czele.

Wyposażenie naw

Małe świątynie mają tylko jedną nawę, istnieją jednak również kościoły dwunawowe czy trzynawowe, a nawet siedmionawowe. Wówczas nawy są przeważnie oddzielane filarami. W nawach znajdują się zazwyczaj ławki przeznaczone dla wiernych odwiedzających kościół. Podobnie jak pozostałe części kościoła, ten obszar powinien być dobrze oświetlony. Ważną rzeczą jest również odpowiednie nagłośnienie, by wierni słyszeli słowa wypowiadane przez kapłana.

Więcej ciekawostek znajdziesz na: https://www.gorlice.info.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *